Slíbené odkazy na fotografie z Lijaku

http://www.ulozto.cz/10166271/ribol-exe

http://www.ulozto.cz/10166272/berry-exe . Soubory jsou samorozbalovací.  Naše poděkování patří Liborovi, který to vše připravil…    Berry.